Niets van wat gepubliceerd is op deze website mag gedupliceerd,  gekopieerd of vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook zonder toestemming van Ronny Gomis.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ronny Gomis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ronny Gomis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

 

Voor vragen over het gebruik van Illustraties op deze website kunt u contact opnemen via info@ronnygomis.com

Copyright  © 2017  Ronny Gomis  Ravenrijk

Disclaimer